3 pasi pentru suspendare si reluare activitate firma

Atat procedura de suspendare a activitatii dumneavoastra, cat si cea de reluare a acesteia au un proces similar de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului. In acest articol va vom prezenta cum sa inmatriculati aceste mentiuni, la unitatea teritoriala a Registrului Comertului in circumscriptia careia se afla firma respectiva, in doar trei pasi.

Pasul 1. In prima instanta, va trebui sa obtineti hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau decizia Asociatului Unic in privinta reluarii sau suspendarii de activitate. Apoi veti putea trece la etapa urmatoare.

Pasul 2. Este reprezentat de intocmirea dosarului pentru inregistrarea mentiunii la Registrul Comertului. Astfel, va trebui sa anexati urmatoarele documente:

  •  o cerere de inregistrare;
  • hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ decizia Asociatului Unic cu privire fie la supendarea, fie la reluarea activitatii;
  • declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare ori in afara acestora/ desfasoara activitatile declarate pe o perioada de maximum 3 ani;
  • dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale;
  • daca este cazul, imputernicire speciala, avocatiala sau delegatie pentru persoana insarcinata sa indeplineasca formalitatile legale;
  • certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea/ suspendarea activitatii.

Pasul 3. Odata ce ati intocmit dosarul, va trebui sa-l depuneti la Registrul Comertului. Intreaga procedura va fi incheiata de-abia dupa ce veti primi acordul de la ORCT.

Tarife pentru inregistrarea acestor mentiuni la Registrul Comertului

  • 380 de lei, pentru suspendarea/ reluarea activitatii in Bucuresti si Ilfov;
  • 480 de lei, pentru inregistrarea aceleiasi mentiuni in celelalte judete ale tarii.
  • 190 de lei pentru suspendare/ reluare activitate PFA in Bucuresti si Ilfov – 290 de lei in alte judete