Acte si etape cesiune firma

Daca va ganditi sa cedati societatea dumneavoastra comerciala sau sa renuntati la parti sociale din aceasta, aveti de urmat doi pasi la Oficiul National al Registrului Comertului. Intr-o prima etapa, va trebui sa obtineti publicarea hotararii Adunarii Generale a Asociatilor in Monitorul Oficial.

In urma indeplinirii primului pas, veti proceda la inregistrarea propriu-zisa a mentiunii de cedare societate comerciala sau de parti sociale.

Care sunt actele de care aveti nevoie?

Pasul 1:

 • cererea de depunere si mentionare acte;
 • Hotararea AGA;
 • dovada privind achitarea taxelor/ tarifelor legale;
 • unde este cazul, imputernicire speciala, avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

Pasul 2:

 • cerere de inregistrare;
 • dovada publicarii Hotararii AGA in Monitorul Oficial;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor;
 • Actul Constitutiv Actualizat;
 • contractul de cesiune – in unele cazuri;
 • copii dupa cartile de identitate ale asociatilor si, daca este cazul, dupa certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;
 • in cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate, daca s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii, actul de numire al curatorului, emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori;
 • declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/ noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/ noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;
 • doar unde este necesar, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;
 • certificatul de la Registrul unde este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
 • dovezile privind achitarea taxelor/ tarifelor legale;
 • in unele cazuri:
 • actul de adjudecare;
 • hotararea de respingere a opozitiei;
 • actul de transmitere in forma ceruta de lege pentru contractul de donatie, in cazul transmiterii prin donatie a partilor sociale/ partilor de interes;
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 • imputernicirea speciala, avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale.

In cazul in care nu doriti sa infruntati aglomeratia de la Registrul Comertului, compania noastra va sta la dispozitie, expertii nostri urmand a va solutiona cererile de cedare a partilor sociale in cel mai scurt timp.

Oferta noastra de cesiune:

Cesiune indirecta:

 • I.Majorare capital social cu includere 1 asociat /revocare si numire administrator – 625 Ron
 • II. Cesiune parti sociale – excludere 1 asociat –  435 Ron 

Cesiunea directa cu includere asociat nou – ambele etape – 590 Ron

Cesiune interna cu excludere 1 asociat (SRL 2 asociati) – 400 Ron

Cesiune interna cu excludere asociat care era administrator (SRL 2 asociati) – 590 Ron