Majorare capital social

Majorare capital social Reinvent Consulting

Atat Societatile cu Raspundere Limitata (SRL), cat si Societatile pe Actiuni (SA) isi pot majora capitalul social printr-o mentiune depusa la Oficiul National al Registrul Comertului, respectand normele legislative in vigoare.

Pentru a inregistra aceasta mentiune la sediul ONRC, operatorii economici trebuie sa intocmeasca un dosar si sa intruneasca anumite conditii.

Ce acte le sunt necesare societatilor comerciale pentru majorarea de capital social?

Pentru marirea capitalului social, un operator economic are nevoie de:

 • cererea de inregistrare;
 • hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau de decizia Asociatului Unic/ Consiliului de Administratie/ Directoratului;
 • un raport de evaluare intocmit de expertul sau persoanele desemnate de catre Registrul Comertului pentru a intreprinde aceasta actiune;
 • Actul Constitutiv Actualizat;
 • dovada dreptului de proprietate al Asociatului/ Actionarului/ Membrului societatii asupra aportului in natura. Daca aportul este reprezentat de un imobil, se ataseaza si Extrasul de Carte Funciara;
 • dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social;
 • prospectul de emisiune. In cazul societatilor reglementate de legislatia pietei de capital, prospectul de emisie va fi avizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF);
 • dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.

In cazuri speciale, un operator economic ar mai avea nevoie si de alte acte pentru a depune dosarul la sediul Registrului Comertului, pe care le poate gasi aici.

Care sunt prevederile Legii nr. 31/ 1990 cu privire la majorarea capitalului social?

Potrivit Legii societatilor comerciale, un operator economic isi poate mari capitalul social doar prin:

 • emisiunea de actiuni noi;
 • incorporarea rezervelor – de unde fac exceptie rezervele legale, a beneficiilor sau primelor de emisiune;
 • majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/ sau in natura. Aceasta se poate realiza numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este efectuata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune ;
 • compensarea unor creante lichide si exigibile asupra persoanei juridice cu actiuni ale acesteia.

O Societate pe Actiuni isi poate majora capitalul social cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.

In cazul subscriptiei publice, prospectul de emisiune al SA-ului va trebui sa fie semnat de doi dintre Administratori  pentru a fi depus la Registrul Comertului si va contine: data si numarul inmatricularii societatii; denumirea si adresa sediului social al firmei; capitalul social subscris si varsat; numele si prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor Directoratului si Consiliului de Supraveghere, ale cenzorilor sau, daca este cazul, al auditorului financiar si domiciliile acestora; ­ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor/ raportul auditorilor financiari; dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la data infiintarea societatii, daca de la aceasta data au trecut mai putin de 5 ani; obligatiunile emise de societate; hotararea Adunarii Generale a Asociatilor privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi (nu si cele in numerar), dar si avantajele acordate acestora si data la care se vor plati dividendele.

Administratorii vor fi direct raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate Registrului Comertului, in vederea majorarii capitalului social.

Oferta noastra cuprinde urmatoarele preturi:

 • 380 de lei– majorarea capitalului social al unei societati in Bucuresti si Ilfov;
 • 480 de lei– majorarea capitalului social al unei societati in celelalte judete ale tarii.

 Suna-ne acum: 0770.659.416 sau trimite-ne un mail: office@infiintarefirma.3zile.ro .