Operatiune juridica: Radiere obiect de activitate

Radierea unui obiect de activitate este o mentiune ce se inregistreaza la Registrul Comertului. Aceasta operatiune se efectueaza in doua etape:

Etapa 1. Pregatirea actelor, respectiv a dosarului

Ca mai toate operatiunile desfasurate cu statul roman, radierea unui obiect de activitate poate fi una anevoioasa. Ai nevoie de timp liber si de multa rabdare.

Pentru a inregistra mentiunea care face subiectul acestui articol la Registrul Comertului, va trebui sa depui un dosar care sa cuprinda urmatoarele acte:

 • o cerere de inregistrare;
 • Actul modificator al Actului Constitutiv;
 • Actul Constitutiv Actualizat;
 • Certificatul de Inregistrare;
 • Dovezile privind plata taxelor/ legale;

Daca este cazul:

 • Declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de Asociati sau de Administratori din care sa rezulte ca persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip;
 • avizele prealabile prevazute de legile speciale;
 • o imputernicire speciala, avocatiala sau delegatie.

In cazul modificarii obiectului de activitate al Regiilor Autonome, societatilor cooperative si organizatiilor cooperatiste de credit, se vor depune, dupa caz:

 • Hotararea Consiliului de Administratie, aprobata de ministerul de resort, pentru RA de interes national, iar pentru RA de interes local, de autoritatea Administratiei Publice locale;
 • Hotararea Organului Statutar, pentru societatile cooperative;
 • Hotararea Adunarii Generale a membrilor cooperatori sau Actul Aditional modificator cu viza organelor abilitate potrivit legii, in cazul organizatiilor cooperatiste de credit.

Etapa 2. Depunerea dosarului la Registrul Comertului

Dupa ce te-ai asigurat ca dosarul tau contine toate actele pe care ti le-am enumerat la etapa 1, atunci poti proceda la depunerea dosarului.

Pentru efectuarea acestei operatiuni la Registrul Comertului, firma noastra percepe urmatoarele tarife:

 • 380 de lei, in Bucuresti si Ilfov;
 • 480 de lei, in alte judete ale tarii.