Recodificarea unui obiect de activitate in 3 pasi

Pentru a inregistra mentiunea de recodificare a unui obiect de activitate la Registrul Comertului, trebuie sa parcurgi trei pasi.

Iata care sunt acestia:

Pasul 1. Obtinerea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor

In aceasta etapa va trebui sa obtii Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Decizia Asociatului Unic.

Pasul 2. Pregatirea dosarului pentru inregistrarea mentiunii la Registru

Dupa ce vei avea Hotararea AGA, va trebui sa intocmesti un dosar care sa cuprinda si urmatoarele documente:

  • Cererea de inregistrare;
  • Actul Constitutiv Actualizat;
  • Dovezile privind plata taxelor/ tarifelor legale.

Daca e cazul:

  • Declaratia-tip pe propria raspundere,din care sa rezulte ca persoana juridica respecta conditiile de functionare prevazute in legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratie;
  • Avizele prealabile prevazute de legile speciale;
  • Certificatul de Inmatriculare;
  • Delegatie.

Pasul 3. Depunerea dosarului la Registrul Comertului

Odata ce ai intocmit dosarul, va trebui sa te deplasezi la sediul Registrului Comertului pentru a-l depune.

Tarifele noastre:

  • 190 de lei, pentru recodificarea obiectului de activitate in Bucuresti sau Ilfov;
  • 290 de lei, pentru inregistrarea acestei mentiuni in alte judete din tara.